Musica con bambini / Muziek met kinderen

Musica con bambini / Muziek met kinderen

Ik geef vanaf 1992 muziekonderwijs aan kinderen,in Frankrijk, Italië en nu ook in Nederland. In deze jaren heb ik een eigen muziek methode opgebouwd die die “La Gaia Musica” heet. Ik probeer een verbinding te maken tussen zang, dans, instrumentele muziek, spel en toneel. Voor de verschillende leeftijdsfasen heb ik een verschillende aanpak, Ik werk vanuit het principe van de nabootsing en zoek naar wegen om de nodige theoretische kennis op een kunstzinnige wijze bij te brengen aan de grotere kinderen vanaf 9 jaar.

Met de leeftijdsgroep vanaf 7 jaar begin ik met het onderwijs van de blokfluit. Vanaf 5 jaar en soms eerder werk ik met improvisatie spelen met een instrumentarium in de pentatonische reeks gestemd.

Mijn huidige activiteit met kinderen vindt plaats in Zutphen  Hier onder vind u de beschrijving.

Muziek voor kinderen, vanaf maart 2019.
Twee groepen voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 7 en van 8 tot 11 jaar. Er wordt gezongen, gedanst en muziek gemaakt. We werken aan het tijd- en ritmegevoel en de intonatie door middel van liedjes, kringspelen en kleine musicals. We maken gebruik van muziekinstrumenten zoals metallofoons, xylofoons, trommels en lieren. We doen ritmespelletjes en luisterspelletjes.
Met de kleintjes is er ook een moment van rust door het maken van een tekening en vrij spel om de afwisseling van concentratie en expansie te respecteren. Met de grotere kinderen wordt dit principe ook gevolgd, maar wordt er al met meer structuur gewerkt en eventueel ook een begin gemaakt met de blokfluit en een kunstzinnige voorbereiding op het leren van het notenschrift.
De eerste les is vrijblijvend om kennis te maken.

 

De lessen vinden plaats in de Proeflokalen in de klasse ruimten van de Vrije School Talander  op dinsdag of op woensdag middag ,de tijden moeten nog besloten worden in overleg.

Monique heeft Vrije School Pedagogie gestudeerd met muziekspecialisatie voor kinderen tot 14 jaar. Zij heeft al 20 jaar ervaring als muzieklerares op de Vrije school en op muziekscholen en gaf eigen cursussen muziek voor kinderen in Italië onder de naam ¨La Gaia Musica¨

De eerste les is vrijblijvend om kennis te maken .

We maken een strippenkaart voor 10 lessen voor € 120,00  over te maken op de rekening van

Monique Gordijn

NL22ABNA0254360742

La Gaia Musica Zutphen

Voor verdere informatie en inschrijving neem contact op met Monique Gordijn via 0629472497 of per mail monigordijn@gmail.com